З 01 вересня 2021 р. громадяни України отримали право задекларувати активи, що їм належать, та сплатити з них збір до бюджету. Добровільне декларування позиціонують як спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи, адже не потрібно буде вказувати інформацію про джерела їхнього походження.

Промоут Юкрейн провела онлайн-опитування стосовно ставлення населення України до «добровільного декларування» або, як його ще називають, – «податкової амністії», та звернулася за коментарями отриманих результатів до спеціалістів з юридичних компаній.

Методологія дослідження. Опитування проводилося в період з 15.09 по 23.09.2021 року, з використанням методу CAWI та застосуванням функціоналу google-forms. Посилання на опитування було розміщено на сайті Promote Ukraine, сторінках Facebook та надсилалось на пошту зацікавлених осіб.

Розробка інструментарію та обробка інформації здійснювалася за підтримки науково-дослідного Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Отримана соціологічна інформація має описовий характер і відбиває узагальнене ставлення україномовної аудиторії до податкової амністії.

В опитуванні взяли участь 163 респонденти віком від 18 до 65 років і старше, з них – 37,4% жінок та 62,6% – чоловіків. Найактивнішими були вікові категорії від 41 до 55 років та від 56 до 65 років (39,3% й 32,5% відповідно). Більшість респондентів є платниками податків, оскільки працевлаштовані в юридичній особі, яка є платником податків (39,9%), 16% є платниками податків як фізичні особи-підприємці; 11% сплачують податки, оскільки володіють активами, що оподатковуються. Детальний розподіл відповідей респондентів наведений у таблицях:

Відповіді респондентів на питання «До якої категорії Ви належите (можливо обрати декілька варіантів)?» (у %)

Платник податків, оскільки Ви – фізична особа-підприємець 16
Платник податків, оскільки Ви працевлаштовані у юридичної особи, яка є платником податків 39,9
Платник податків, оскільки Ви – власник активів, які оподатковуються 11
Не є платником податків 10,4
Не належу до зазначених категорій 25,2
Важко відповісти 5,5

 (сума відповідей може перевищувати 100% оскільки можна було вибрати кілька варіантів)

Відповіді респондентів на питання «Словосполучення «податкова амністія» викликає у Вас відчуття …?» (у %)

Оптимізму 7,4
Дискомфорту 28,8
Песимізму 49,1
Важко відповісти 14,7

Відповіді респондентів на питання «Поняття «добровільне декларування», на Вашу думку, сприймається як …»  (у %)

Синонім поняття «податкова амністія» 18,4
Антонім поняття «податкова амністія» 48,5
Важко відповісти 33,1

Відповіді респондентів на питання «Чи вважаєте Ви, що механізм «добровільного декларування» стосується Вас особисто?» (у %)

Так 6,7
Скоріше так, ніж ні 8,0
Скоріше ні, ніж так 30,1
Ні 50,9
Важко відповісти 4,3

Відповіді респондентів на питання «На Вашу думку, хто найперше має скористатися механізмом «добровільного декларування»?» (у %)

Ті категорії населення, для кого цей механізм було розроблено і впроваджено 43,6
Всі категорії населення, без тих винятків, які передбачені відповідним нормативно-правовим актом 19,0
Важко відповісти 17,2
Інше 20,2

Інше:

–    Народні депутати.

–    Урядовці.

–    Керівники підприємств усіх рівнів.

–    Родичі народних депуитатів (матері, дружини, діти тощо).

–    Мільонери й олігархи.

–    Незаконне збагачення й декларування несумісні.

 Відповіді респондентів на питання «Чи вважаєте Ви логічним, що особи, які перебували на державній службі з  2005 року, не можуть скористатися процедурою «добровільного декларування»? (у %)

Так 34,4
Скоріше так, ніж ні 13,5
Скоріше ні, ніж так 6,1
Ні 36,2
Важко відповісти 9,8

 Відповіді респондентів на питання «Чи вплинула б можливість особисто розподіляти, на що підуть сплачені Вами податки у місцевий та у державний бюджет, на Вашу мотивацію декларувати свої доходи?» (у %)

Так, моя мотивація підвищилася б 47,9
Ні, моя мотивація не підвищилася б 41,7
Важко відповісти 10,4

Відповіді респондентів на питання «Який максимальний відсоток податків з усіх власних доходів Ви готові були б сплачувати егулярно, із задоволенням та у повному обсязі?» (у %)

1-5% 30,1
6-10% 22,7
11-15% 6,1
16-20% 3,1
Понад 21% 0,6
0 27,0
Важко відповісти 10,4

 Відповіді респондентів на питання «Як зазначає Державна податкова служба, інформацію про отримані доходи та сплачені з них податки громадянин має змогу перевірити, подавши відповідний запит. Чи вважаєте Ви цю послугу актуальною/корисною для Вас?» (у %)

Так 30,1
Скоріше так, ніж ні 10,4
Скоріше ні, ніж так 10,4
Ні 44,8
Важко відповісти 4,3

 Відповіді респондентів на питання «Чи погоджуєтеся Ви з такою думкою: «Податкові амністії мають сенс тільки тоді, коли громадськість дійсно вірить уряду»?» (у %)

Так 78,5
Скоріше так, ніж ні 8,0
Скоріше ні, ніж так 3,1
Ні 7,3
Важко відповісти 3,1

Відповіді респондентів на питання «Чи погоджуєтеся Ви з тезою, що «податкова амністія» сприятиме підвищенню податкової культури громадян України?» (у %)

Так 13,5
Скоріше так, ніж ні 4,9
Скоріше ні, ніж так 11,0
Ні 67,5
Важко відповісти 3,1

 Відповіді респондентів на питання «Чи вважаєте Ви, що проведення «податкової амністії» дозволить наповнити державний бюджет?» (у %)

Так 9,8
Скоріше так, ніж ні 8,6
Скоріше ні, ніж так 23,3
Ні 54,6
Важко відповісти 3,7

 Відповіді респондентів на питання «Чи вважаєте Ви достатньо інформативною кампанію щодо добровільного декларування?» (у %)

Так 9,8
Скоріше так, ніж ні 8,6
Скоріше ні, ніж так 19,6
Ні 50,3
Не володію інформацією про це 9,2
Важко відповісти 2,5

 Відповіді респондентів на питання «Ваш вік:» (у %)

18-28 5,5
29-40 12,3
41-55 39,3
56-65 32,5
66 та старше 10,4

 Відповіді респондентів на питання «Ваша стать:» (у %)

Жіноча 37,4
Чоловіча 62,6

 Відповіді респондентів на питання «Який найвищий рівень освіти Ви маєте:» (у %)

Професійно-технічна 9,2
Середня спеціальна 17,2
Вища – бакалавр 19,0
Вища – магістр 45,4
Кандидат або доктор наук 4,7
Інше 4,5

КОМЕНТАРІ:

Олександр Нагорний, адвокат Адвокатського об’єднання «Саєнко Харенко», Україна:

Результати опитування дають можливість зробити висновок, що переважна частина суспільства не обізнана з деталями податкової амністії та не розуміє її корисності і, як наслідок, не підтримує її. Таке суспільне ставлення могло б перешкоджати уряду запроваджувати цю амністію. Однак таке ставлення вже є менш вагомим у ситуації, коли амністія стартувала. Переконаний, що особи, які потенційно можуть скористатися амністією, вже добре розібралися в деталях. Зокрема, ми, як юридичні радники, робимо для цього все можливе.

Насправді зацікавленість держави в амністії є не меншою, ніж інтерес окремих осіб. По-перше, держава одноразово отримає певну частину коштів; по-друге, особи не будуть нести неефективні витрати для відмивання власних коштів, і більше коштів можуть бути інвестовані в українську економіку; по-третє, прозорість капіталу осіб буде тиснути на тіньову частину економіки та робити діяльність там більш ризикованою та некомфортною. Не варто забувати також, що податкова амністія запроваджена у нерозривному зв’язку з антимонопольною амністією, що сприятиме підвищенню прозорості функціонування ринків.

Олег Котляр, старший юрист практики податкового і митного права юридичної фірми INTEGRITES

Погодьтеся, для податкової амністії в Україні не було б підстав, якби думка респондентів була іншою. Втім, з опитування випливають й основні причини таких результатів – низький рівень обізнаності респондентів з питання амністії та низький рівень довіри до державної влади.

Зважаючи на те, що ці аспекти – це дві з чотирьох основних умов, від яких залежить успіх амністії, Houston, we have a problem.

Серед інших умов я б додав якість закону, зокрема, необхідність безумовних гарантій захисту декларантів та невідворотність відповідальності у випадку недекларування неоподаткованих раніше доходів.

Цікаво те, що саме останні дві умови мають компенсувати відсутність довіри до влади. Це питання ризиків, які виникають у зв’язку з добровільним декларуванням, а вони є.

Найгостріше декларанти сприймають відсутність реальних і безумовних гарантій захисту за минулі порушення. Вони не застраховані від недобросовісних дій правоохоронних органів, які після декларування можуть виявити минулі порушення, або від фінансового моніторингу банків, котрим треба буде «належним чином» обґрунтувати джерело походження коштів. Крім того, додаткові супровідні документи щодо декларування деяких видів активів можуть не вважатися частиною документів та інформації, яка захищається законом про податкову амністію.

Зважаючи на ризики, ключове питання, яке виникає в потенційного декларанта, – що це мені дасть? Для успіху податкової амністії правильною відповіддю було б – відсутність кримінальної відповідальності в майбутньому. Втім, наразі для платників податків перспектива відповідальності за минулі податкові порушення виглядає примарною.

Водночас професійна спільнота активно обговорює можливість застосування податковими органами непрямих методів оподаткування, які базуватимуться на зіставленні задекларованих доходів та фактичних витрат і оподаткуванні надлишків. А поки непрямі методи лишаються на рівні обговорення, з найбільшою вірогідністю про амністію також будуть більше говорити, аніж її використовувати.

Всі Новини ›