Op vrijdag 24 februari zal het een jaar geleden zijn dat het Russische leger op bevel van Poetin en zijn regime Oekraïne binnenviel. En jaar van onbeschrijfelijk leed en bloedvergieten voor de Oekraïense bevolking.

De volledig ongerechtvaardigde invasie kostte al vele tienduizenden Oekraïense burgers en militairen het leven. Dagelijks wordt de Oekraïense bevolking geconfronteerd met wreedheid en geweld. Miljoenen burgers werden gedwongen naar het buitenland te vluchten, miljoenen anderen zijn in eigen land ontheemd.

Ganse steden en dorpen werden tot puin herleid door de Russische bombardementen en luchtaanvallen. De civiele infrastructuur (elektriciteits- en verwarmingsnetwerk, scholen, ziekenhuizen, spoorwegen, havens, enz.) wordt systematisch verwoest, waardoor het land onleefbaar wordt gemaakt.

Poetin wil een zelfstandig en leefbaar Oekraïne onmogelijk maken:

Het Russische leger pleegde op heel wat plaatsen massamoorden op burgers en Oekraïense militairen. Van vele duizenden is het lot nog steeds onbekend. Massale verkrachtingscampagnes en moorden door verkrachting, zijn gevestigde aanvalsstrategieën. Bij elke bevrijding van een Oekraïens dorp of stad komen nieuwe misdaden aan het licht.

Heel wat Oekraïense burgers (waaronder ook vele duizenden kinderen) werden, zonder toestemming en dikwijls met geweld, gedeporteerd naar het grondgebied van Rusland.

Het Oekraïense volk weigert terecht passief slachtoffer te zijn van deze aanvalsoorlog en verzet zich actief en massaal tegen de invasie, met of zonder wapens in de hand. Zeer wijdverspreide onderlinge solidariteit en zelforganisatie van de bevolking speelt een cruciale rol om dit verzet voort te zetten, evenals internationale steun in zeer diverse vormen.

Het doden van het Oekraïense volk voor de ogen van de wereld en de vernietiging van onafhankelijk Oekraïne moet stoppen! Zo luid mogelijk internationaal protest tegen de Russische inval en zo breed mogelijke solidariteit met de Oekraïense bevolking is meer dan ooit noodzakelijk!

Op zaterdag 25 februari komen we massaal op straat in Brussel tegen de Russische invasie en voor solidariteit met Oekraïne. De manifestatie kadert in een wereldwijde actieweek tegen de Russische agressie-oorlog.

• Vrede voor Oekraïne, neen aan de Russische oorlog! Onmiddellijke stopzetting van de bombardementen door het Russisch leger en terugtrekking van alle Russische troepen uit Oekraïne.
• Zo breed mogelijke steun aan en solidariteit met de Oekraïense bevolking in haar gerechtvaardigd verzet tegen de Russische invasie.

Wil je als organisatie of individu deze oproep ook onderschrijven? Mail naar resu.enso@gmail.com . Vermeld zeker of je als organisatie of als individu de oproep ondertekent.

Demonstration Ukraine now
The European Citizens’ Movement EUMANS, together with Ukrainian communities and Promote Ukraine, became the main figures in the demonstration
Toutes les nouvelles ›