Met grote enthousiasme en onze opwinding willen we officieel onze vrienden, supporters en partners informeren dat onze oprichtende President, Mevrouw Marta BARANDIY, heeft besloten haar kandidatuur te stellen voor de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) die gehouden zullen worden op 9 juni 2024. Marta staat aan het hoofd van de lijst van de Vlaamse politieke partij “VOOR U”, die besloten heeft haar op te nemen niet alleen als een bekende Belgische Oekraïense activiste, advocaat en belangenbehartiger, maar ook om het grote belang van het “Oekraïense onderwerp” te erkennen dat absoluut behouden moet blijven op de Europese politieke en economische agenda in de context van de aanhoudende verwoestende oorlog die Rusland tegen Oekraïne heeft ontketend. Door een integraal deel uit te maken van “VOOR U”, zal Marta zeker krachtig zijn in het verdedigen van de belangen van Vlaanderen binnen het EP met haar eindeloze energie en toewijding zoals ze al tien jaar gesteldheid voor het behouden van steun voor het Oekraïense volk in de Europese instellingen heeft. “Promote Ukraine” ondersteunt trots onze oprichtende President Marta BARANDIY voor haar bod naar het Europees Parlement, en haar uitstekende leiderschaps- en persoonlijke vaardigheden kennende, wenst ons gehele mededenkers team haar veel succes voor de aankomende Europese verkiezingen! Terwijl we 10 jaar onder haar wijze leiderschap hebben gewerkt sinds onze organisatie is opgericht, zijn we absoluut overtuigd dat Marta een zeer efficiënte lid van het Europees Parlement zou worden, haar talent en rijke ervaring inzetten om Vlaanderen in EP te promoten net zoals ze de Oekraiense volk heeft gepromoot in Belgie and Europese instituties. Ze zal democratie, mensenrechten, Europese waarden, veiligheid en sociale cohesie verdedigen. We zijn trots op zo’n unieke kans in de geschiedenis van het EP wanneer een Belg van Oekraïense afkomst niet alleen de belangen van haar kiezers kan verdedigen, maar ook kan bijdragen aan de restauratie van vrede en veiligheid in Oekraïne, waar Marta geboren is. Oekraïne zal altijd een deel van Marta’s hart zijn, net zoals Vlaanderen, waar ze met haar gezin woont en dat haar geliefde thuisland is geworden. “Promote Ukraine” (PU) roept iedereen die het Europese idee, onze democratische waarden en de rechtsstaat ondersteunt, iedereen die staat voor een conflictvrij continent waar vrede en gerechtigheid heersen, op om voor Marta BARANDIY te stemmen! Uw steun is cruciaal voor het Europees parlementarisme dat serieuze uitdagingen onder ogen ziet, een bedreiging om om te gaan met degenen die het Kremlin ondersteunen en proberen de Europese eenheid te vernietigen in deze kritieke tijden voor onze gemeenschappelijke veiligheid en stabiliteit. Onze gezamenlijke stem van onwrikbare steun voor Marta’s Europese Parlementsverkiezingscampagne moet versterkt worden door uw vertrouwen en geloof in Europa, in Oekraïne dat ons Europa verdedigt, en in de kracht van haar sterke wil voor positieve veranderingen. Daarom informeert “Promote Ukraine” officieel dat tijdens haar verkiezingscampagne, Marta BARANDIY haar functies als onze President niet langer zal uitoefenen en al haar tijd en inspanningen zal wijden om verkozen te worden en om het vermogen van het EP te verbeteren om alle Europeanen te verdedigen. De heer Vasyl KUSHMUNS, Vice-President van PU, is benoemd als onze President en zal onze Organisatie leiden vanaf 26 maart 2024.

We danken al onze leden en vrienden oprecht voor uw voortdurende steun! Stem op Marta Barandiy!

Verdedig de Europese democratie en veiligheid!

Voor meer informatie zie http://martavooreuopa.eu/

Alle Nachrichten ›